κοστος επεμβασης

ΑΠΟ ΤΙ ΕΞΑΡΤΑΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Το κόστος επέμβασης εξαρτάται από:

• το είδος επέμβασης,

• τη διάρκεια νοσηλείας,

• τη χρήση ειδικών υλικών,

• την κλινική

Καθορίζεται επίσης από το Είδος ασφαλιστικής κάλυψης (ιδιωτική ασφάλεια και ασφαλιστικό ταμείο πχ Δημόσιο, ΙΚΑ κλπ).

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ

Στο κόστος επέμβασης περιλαμβάνονται τα:

• έξοδα κλινικής,

• αμοιβές χειρουργού, συνεργατών και αναισθησιολόγου

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι κλινικές που χειρουργεί ο ιατρός, δέχονται την εξόφληση μέσω συναλλαγματικής διευκόλυνσης ή επιταγής, ή αν υπάρχει σύμβαση με ασφαλιστική εταιρεία, άμεσα χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή και διευκρινήσεις σχετικά με το κόστος μιας επέμβασης, επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 644 84 64 ή το 6944 330 660.