Παθησεις Μαστου

Ινοαδένωμα – Καρκίνος Ματού

Τι πρέπει να ξέρουμε για τα ογκίδια στο μαστό;

Τα ογκίδια στο μαστό είναι πιο συχνά στη μέση και προχωρημένη ηλικία και σπάνια στις νέες κοπέλες. Σε κοπέλες μικρότερες των 30 ετών τα ογκίδια είναι σχεδόν πάντοτε καλοήθη. Το ψηλαφητό ογκίδιο μπορεί να είναι ινοαδένωμα, κύστη, λίπωμα, καρκίνος κ.ά.

Στις περιπτώσεις καρκίνου είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι, όσο μικρότερο είναι το μέγεθος του ογκιδίου τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για ίαση. Επίσης, στις περιπτώσεις αυτές μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για διατήρηση του μαστού. Γι’ αυτό είναι αναγκαία η έγκαιρη διάγνωση, η οποία επιτυγχάνεται με τη μαστογραφία, την εξέταση από ειδικό Ιατρό και την αυτοεξέταση.

Τι σημαίνει πόνος στο μαστό;

Ο πόνος στο μαστό είναι αρκετά συχνός, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει κακοήθεια. Ο πόνος στο μαστό ονομάζεται μαστοδυνία.

Μπορεί να οφείλεται σε αιτίες μέσα στο μαστό αλλά και σε αιτίες έξω από το μαστό, που όμως αντανακλούν σ’ αυτόν.

Αιτίες μαστοδυνίας μέσα στο μαστό είναι:

Φλεγμονή
Τραυματισμός
Διατεταμένη κύστη
Καρκίνος (σπάνια)

Αιτίες μαστοδυνίας έξω από το μαστό είναι:

Αρθροπάθεια του ώμου
Μεσοπλεύριος νευραλγία
Αυχενικό σύνδρομο

Πόσο σημαντική είναι η έγκαιρη προσέλευση στον ιατρό;

ΠΟΛΥ. Όμως υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που παρ’ όλο που η ασθενής προσέρχεται σε αρχικό στάδιο – αλλά για άλλους λόγους που ήδη προαναφέραμε – αναγκάζεται ο ιατρός να προσφύγει στη μαστεκτομία. Για κάθε είδος χειρουργικής επέμβασης υπάρχουν ενδείξεις και αντενδείξεις τις οποίες, ο ιατρός οφείλει να συζητήσει και να ενημερώσει την ασθενή του πριν την εγχείρηση.
Ποιοι τρόποι πλαστικής αποκατάστασης υπάρχουν;

Η πλαστική αποκατάσταση μπορεί να γίνει σε σχέση με το χρόνο της επέμβασης:

σε απώτερο χρόνο, μετά την παρέλευση ενός μηνός, ενός εξαμήνου, ενός έτους ή και αργότερα