Περιεδρικο αποστημα

διαγνωση και θεραπεια περιεδρικου αποστηματος

Το περιεδρικό η ορθοπρωκτικό απόστημα αποτελεί την οξεία φάση μίας ορθοπρωκτικής λοίμωξης, η χρονιά φάση της οποίας είναι το περιεδρικού συρίγγιο. Εντοπίζονται στην περιοχή του πρωκτού ή του κατώτερο τμήματος του ορθού.

Τα συμπτώματα είναι ο πόνος με πυρετό καθώς και η συλλογή πύου στην περιοχή γύρω από τον πρωκτό ενώ ουσιαστικά είναι αποτέλεσμα μικροβιακής φλεγμονής της περιπρωκτικής περιοχής.

Η διάγνωση είναι σχετικά εύκολη  και γίνεται με την λήψη ενός λεπτομερούς ιστορικού αλλά και την διενέργεια ολοκληρωμένης κλινικής εξέτασης.

Η θεραπεία του περιεδρικού αποστήματος είναι καθαρά χειρουργική και συνίσταται στην έγκαιρη διάνοιξη με ευρεία παροχέτευση του αποστήματος δια της συντομότερης οδού. Εάν δε γίνει σωστή και ευρεία χειρουργική παροχέτευση του αποστήματος, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος υποτροπής ή και δημιουργία περιεδρικού συριγγίου.

Periedriko-Apostima
Δρ. Σπύρος Κ. Ρίζος

Δρ. Σπύρος Κ. Ρίζος

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ